Stadgar och gyllene regler

För att öppna dokumentet i ett nytt fönster tryck på pilen i dokumentets högra hörn.  För att få större text tryck på förstoringsglaset.

Stadgar läggs upp senare.
Vill du kontakta vår kör maila till

qvinnokoren@lapponica.se


Dirigent och körledare Irene Perdahl

Ordförande Aini Karlsson

Kassör Harriet Nilsson