Bilder

Bilder från 20-års jubileumskonsert 2018 i Kulturens Hus

20-års jubileumskonsert 2018
Jubileumskonsert, avsnitt Gunnar Wiklunds musik

Bilder från julkonserter, byasjungning och bild från konsert med Anders Jalkéus som gästartist.
Vill du kontakta vår kör maila till

qvinnokoren@lapponica.se


Dirigent och körledare Irene Perdahl

Ordförande Aini Karlsson

Kassör Harriet Nilsson